Kontakt

Ortviksvägen 18, 856 33 Sundsvall

Adress

HK Second Hand
Ortviksvägen 18
856 33 Sundsvall


Öppettider

Vardagar: 10.00 – 17:00

Ring oss

Humanistiskt Kapital
060 - 12 90 80

Välgörenhetspanten
060 - 12 90 82

Hör av dig

Studiebesök kan bokas via oss:

Anita:
Jan:
Linda:

070 - 585 79 28

072 - 147 99 85

073 - 502 27 00

Styrelsen

Jan Krook, 

Örjan Alvebro, 
Per-Åke Sundholm,
Anita Myrhman,

Ordniarie ledamot, VD
Ordniarie ledamot
Ordniarie ledamot
Suppleant