rut-avdrag

RUT - förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt.

För vem gäller avdraget?
    Du måste fylla minst 18 år det året du använder tjänsten.
    Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.

Hur stort är avdraget?
    Du kan få upp till 50 000kr i skattereduktion, 
    är ni två blir maxavdraget 100 000kr.
    Dock kan avdraget aldrig bli större än det
    belopp som ska betalas i slutlig skatt.
    Rutavdraget är 50% av arbetskostnaden,
    men den maximala skattereduktionen 
    har halverats till 25 000kr för personer
    som inte fyllt 65 året före betalningsår.
    Den som fyllt 65 år kan fortfarande få max
    beloppet som är 50 000kr i RUT-avdrag.

För vilka tjänster?
    Du får skattereduktion för följande tjänster
    när de utförs i eller i anslutning till din bostad,
    ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.
    
        Observera att listan inte är fullständig
- Städning
- Flyttjänst
- Klädvård
- Gräsklippning
- Snöskottning
- Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
- Omsorg i samband med besök på bank, vårdcentralen osv.

RUT-avdrag för städarbete ska endast omfatta enklare
städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.


För mer information rekommenderar vi
att ni kan läsa Skatteverkets Hemsida.