om oss

Gamla butiks området från år 09 - 12
Gamla butiks området från år 09 - 12

Vi startade hösten 2009, och hade invigningen
i Sundsvall Januari 2010 därefter i 
Härnösand November samma år. 
(Härnosandsbutiken upphörde i maj 2013)

Dagens butiks området från år 2012
Dagens butiks området från år 2012


Vårat primära mål är att skapa arbeten med meningsfull sysselsättning för personer utanför ordinarie arbetsmarknaden.
Vi hjäpler ekonomiskt utsatta med materiellt bistånd, samt mat, uppdrag som drivs i samarbete med Välgörenhetspanten.

Företaget har samarbete med olika kommunala instanser som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommunen.
Vi har arbetsträning som hjälper arbetslösa att komma in i daglig rutin och förberedd för arbetsmarknaden, 
Humanistiskt Kapital har en stor bredd utav sysselsättning, våran verksamhet har 18 olika yrken under ett och samma tak.

Samarbetspartners:
Org. Nr

769620-5553
Öppettider
Mån - Fre
10:00 - 17:00
Ortviksvägen 18
856 33 Sundsvall
060 - 12 90 80
PlusGiro
52 80 27-6